تنها

شیشه ای میشکند...

یک نفر می پرسد که چرا شیشه شکست؟

یک نفر میگوید شاید این رفع بلاست

یک نفر میگوید شیشه پنجره را باد شکست!

دل من سخت شکست هیچ کس هیچ نگفت

غصه ام را نشنید از خودم میپرسم :

ارزش قلب من از شیشه ی یک پنجره ام کمتر بود؟؟؟
+ نوشته شده در جمعه بیست و هشتم مهر 1391 ساعت 14:2 توسط فریبا |


بعضی وقتا هست که دوست داری کنارت باشه.............

بزاره اشک بریزی تا سبک شی

بعد آروم تو گوشت بگه چته.............

دیوووونه من که باهاتم.......!!!!!!!!!!!!

دلم که گرفته باشه..........

با صدای دستفروش دوره گرد هم گریه میکنم

چه رسد به مرور خاطرات

+ نوشته شده در شنبه بیست و دوم مهر 1391 ساعت 13:3 توسط فریبا |